arctictriathlon.no
Bli sponsor?
Hva kan vi tilby sponsorer? Vi vil være gode ambassadører for sporten og våre sponsorer. I tillegg til eksponering i media mener vi det er viktig å være nettopp gode ambassadører ute i «feltet». Det vil si på konkurranser, på felles triathlon treninger, i svømmehaller, på landeveien og andre treningsarenaer. Vi er inkluderende og