arctictriathlon.no
Fra fjord til fjell: Kristins rapport
Kristin har skrevet en rapport fra sin ferd fra Eidfjord til Gaustadtoppen