archman.pl
Jak Business Intelligence może zmienić w firmę?
Rozwiązania Business Intelligence już dziś przyczyniają się do zmiany sposobu działania firm. Decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie większej ilości danych, procesy stają się wydajniejsze dzięki lepszej analizie danych i automatyzacji powtarzalnych czynności. Najbardziej widoczny skutek ich wprowadzania do praktyki biznesowej firm to stopniowy wzrost precyzji planowania i podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy przeprowadzanej w