archeolog.pl
Zapraszamy na KONFERENCJĘ! Starożytne i wczesnośredniowieczne skarby z Puszczy Białowieskiej, czyli wyniki współpracy archeologów i przyrodników - Archeolog.pl
Żubry podchodzące pod sondażowe wykopy archeologiczne, kilka sezonów badań archeologów-„nomadów” (ze stanowiska na stanowisko), którzy w puszczy spędzili kilka lat (sezonów badawczych), a także pierwsza w Polsce na tak dużą skalę współpraca przy badaniach interdyscyplinarnych, gdzie wiedzę z badań nieinwazyjnych (np. wyniki skaningu laserowego LIDAR czy badań geomagnetycznych na dużą skalę) i wyeksplorowanych obiektów archeologicznych