archeolog.pl
Zabytek.pl: „Stworzyliśmy wyjątkową stronę na skalę międzynarodową” - Archeolog.pl
„Portal prezentuje w tej chwili ponad 24 tysiące zabytków, w tym: Pomniki Historii, obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO, zabytki rejestrowe nieruchome i zabytki rejestrowe archeologiczne. Czytelników strony Archeolog.pl na pewno zainteresuje fakt, że obecnie na portalu udostępnionych jest np. ponad 150 grodzisk, kilkanaście zamków (wpisanych do księgi C rejestru), cmentarzysk, kurhanów, osad.” Z Wiolettą