archeolog.pl
"Wampiry" ze Starorypina - wywiad z dr Lewandowską - Archeolog.pl
Dwa spośród dotychczas odkrytych grobów na późnośredniowiecznym cmentarzysku (…) można z całą pewnością określić jako atypowe, noszące znamiona działań tzw. antywampirycznych – mówi Archeolog.pl dr Jadwiga Lewandowska, archeolog, w rozmowie z Robertem Wyrostkiewiczem. Wampiry ze Starego Rypina? Badając cmentarzysko późnośredniowieczne podobno natchnęliście się także na praktyki antywampiryczne. Możesz powiedzieć o tym coś więcej? Dwa spośród dotychczas odkrytych