archeolog.pl
Tajemnice Górnego Śląska i Ziem Pogranicznych okiem archeologa - Archeolog.pl
Ukazał się kolejny tom serii „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 2013 – 2015”. Redaktorem tomu jest Grażyna Glanc – Zagaja, wydawcą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. W wydawnictwie podjęto zagadnienia interesujących badań i odkryć, m.in. Dalsza część artykułu dostępnaW PRENUMERACIE Archeologia - Historia - Etnografia Subskrypcja Archeolog.pl to: Opcje płatności: