archeolog.pl
Petroglify z Tawi i świat orientu z dziecięcych marzeń - Archeolog.pl
Skalne ryty zwane petroglifami, czyli przedliterackie symbole powstałe w Tawi w Omanie ok. 3500 lat temu to wyjątkowy ślad historii, który z dalekiej Arabii nie przebił się jeszcze za specjalnie do świata polskiej nauki jak chociażby znane ryty naskalne z jaskiń z terenów zachodniej Europy czy słynne piktogramy (malunki naskalne). – Petroglify z Tawi