archeolog.pl
Odkryto tajemniczą kryptę. Co skrywają grobowce? - Archeolog.pl
Poprzedzona roczną kwerendą akcja poszukiwania krypt, trumien i sarkofagów, o których w źródłach pisanych ślad urywa się 1822 r. została zwieńczona sukcesem! Wśród zaginionych pochówków znajdować się miały szczątki wybitnych Polaków z rodu Sapiehów. – Od 1822 r. nie wiadomo, co działo się z wymienianymi w źródłach pochówkami na terenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi