archeolog.pl
Archeolodzy schodzą z wykopu... do piaskownicy z dzieciakami - Archeolog.pl
W Nowej Żelaznej w gminie Magnuszew trwają prace archeologiczne na cmentarzysku ciałopalnym kultury przeworskiej (Okres Wpływów Rzymskich). W niedzielę 23 lipca archeolodzy, studenci archeologii, a także prof. Joanna Kalaga z Instytutu Archeologii UW nie stawili się na wykopie archeologicznym… Wszyscy stali się za to przez chwilę małymi archeologami, którzy podczas Pikniku Archeologicznego „II Niedziela z