arcanum-homeopati.se
Seminarium: 11-14 maj 2007 – Ögondiagnostik – Dr Ellen Tart Jensen – ArcanumSkolan
Dr Ellen Tart Jensen undervisar en mycket intresserad klass. Vi reperterar grunderna från tidigare seminarie. Dr. E. Tart Jensen och Art Jensen i samspråk med student. Vi tittar på varandras ögonst…