arcanum-homeopati.se
Forskning homeopati – intro med exempel
Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras (Referens: Luc Montagnier, Dagens Homeopati). …