arcanum-homeopati.se
Kan homeopati vara effektivt vid behandling av smärta?
Agneta Norlin, student vid Kristianstads universitet undersöker litteratur och forskningsratiklar för att få svar på frågan om homeopati kan vara effektivt vid behandling av smärta och för att se o…