arastooparvaz.com
بازارهای استانبول | آژانس مسافرتی ارسطو پرواز آریان
بازارها و مراکز خرید استانبول , یکی از موارد جلب توریست در ترکیه و مخصوصا استانبول خرید ارزان و به صرفه است هر ساله در تمام فصول سال گردشگران زیادی پذیراست.