applia.pl
Jubileusz 25-lecia Kärcher Polska
24 października Kärcher Polska świętował swoje 25-lecie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie firma . - To były czasy, kiedy powstawały pierwsze firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce. Startowaliśmy w trzy osoby - wspominał CEO firmy, Jacek Olko. Jego, jak i pracowników z ponad 10-letnim stażem uroczyście uhonorował, Prezes