apologetika.blog.hu
Isten léte – észérvekkel
Egy saját logikai parafrázisát jegyeztem le Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás – az alábbi elÅ‘adásomban hivatkozott és ajánlott – ontológiai (“lételméleti”) istenmagyarázatának (illetve azok egy kis részének). Aquinói Arisztotelész tételeit dolgozta tovább, és…