anyksciuparapija.lt
Sekminių ir šeimų šventė | Anykščių Šv. Mato parapija
"Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu." Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: " Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos". Jn 20 Priimkime visas Šventosios Dvasios dovanas! Jėzus mus siunčia būti mylinčiais, paguodžiančiais ir atlaidžiais. Atverkime širdis Dievo meilei, tegul ji pripildo, gydo ir skleidžias mumyse, darbuose ir kasdienybėje. Priimkime kitą ir atleiskime. Dėkokime už tai ką turime šiandien: už gera ir bloga, jausdami, kad niekada nebuvome ir nebūsime vieni. Šios Sekminių mišios, kartu su šeimų mišiomis buvo ypatingos! Jauki, pakyli šventa nuotaika, "Tėve mūsų" malda susikibus už rankų, ramybės linkintys apsikabinimai, šeimų palaiminimai- bendrystės ir Dievo meilės apraiškos, kurias čia gali patirti kiekvienas! Kartu meldėsi ir giedojo Utenos Dievo apvaizdos seserys ir jaunieji šlovintojai. Dėkojame jiems už buvimą kartu. Visą šventę apjungė agapė saulėtame