anyksciuparapija.lt
Popiežiaus žinia Pasaulinei ligonių dienai | Anykščių Šv. Mato parapija
Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga "Dovanai gavote, dovanai ir duokite!" (Mt 10, 8) Brangūs broliai ir seserys, "Dovanai gavote, dovanai ir duokite!" (Mt 10, 8). Šiuos žodžius Jėzus ištarė apaštalams siųsdamas juos skleisti Evangelijos, kad jo Karalystė galėtų plisti per dovanojamos meilės gestus. 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga – ji bus iškilmingai švenčiama 2019 m. vasario 11 d. Kalkutoje, Indijoje,– Bažnyčia, būdama visų savo vaikų, ypač ligonių Motina, primena mums, kad didžiadvasiškos dovanos gestai, tokie kaip Gerojo Samariečio, yra labiausiai įtikinantis evangelizacijos kelias. Ligonių slauga reikalauja profesionalumo, švelnumo, laisvai dovanojamų spontaniškų ir paprastų veiksmų, pavyzdžiui, paglostymo, kurie leidžia kitam pasijusti, jog jis yra "brangus". Gyvybė – tai dovana iš Dievo, kaip primena šventasis Paulius: "Ką gi turi, ko nebūtum gavęs?" (1 Kor 4, 7). Būtent todėl, kad gyvenimas yra dovana, jis negali būti laikomas vien