anyksciuparapija.lt
Maldos intencijos | Anykščių Šv. Mato parapija
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga maldos intencijos LAPKRIČIO mėnesiui Už laisvės gynėjus ir atidavusius gyvybę už Tėvynę, kad jų pasiaukojimas neštų taiką Lietuvai ir pasauliui. Gailestingumo Motina, melski už mus.