anybuy.com.vn
Bếp từ lẩu nhà hàng âm bàn YP-X196
Đường kính mặt bếp: 196mm Công suất: 500W – 800W