anybuy.com.vn
Bếp từ lẩu âm bàn YP-X215
Kích thước: 175mmX215mm Công suất: 500W – 800W