anvkempenland.nl
Kansen met NatuurInclusieve Landbouw - ANV Kempenland
Bent u op zoek naar een meer duurzame, grondgebonden opzet voor uw bedrijf? Dan kan de Provincie u van dienst zijn met de NIL-regeling voor ‘Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw’ Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan er minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling …