anvkempenland.nl
Coaches NatuurInclusieve Landbouw (NIL) stellen zich aan u voor - ANV Kempenland
Provincie Noord Brabant stelt zich ten doel een 40-tal bedrijven te helpen de stap naar NatuurInclusief in te zetten. Zij reserveert geld, kennis en waar mogelijk grond om in te zetten voor deze voorbeeldbedrijven. Collectief Midden Brabant heeft, op initiatief van de Provincie, een drietal coaches benoemd om met u te onderzoeken of omschakeling naar …