anvkempenland.nl
Coaches voor Natuurinclusieve bedrijfsplannen Collectief Midden Brabant - ANV Kempenland
De roep om duurzamere bedrijfsprocessen klinkt steeds luider. Ook de landbouw bezint zich op haar bedrijfsvoering. ANV Kempenland wil boeren stimuleren om natuurbeheer in de bedrijfsvoering op te nemen en kansen te scheppen om dit als rendabeld bedrijfsonderdeel in te kunnen zetten. Ondernemers vragen zich af wat hun koers moet zijn en welk model hen …