antelasaude.com
Preparación física
A preparación física é a parte do adestramento que busca conseguir o mellor estado posible de forma para o deportista ou afeccionado, mediante as súas aptitudes naturais e desenvolvendo ao máximo as súas calidades físicas. Traballa con exercicios sistemáticos, graduais e progresivos, que fan posible a adaptación do corpo a un adestramento específico e técnico propio de cada deporte obtendo o maior rendemento. Todos os deportes requiren unha preparación física, incluso aqueles onde o traballo físico non é tan intenso.