antelasaude.com
Convivir con mascotas libra os bebés dalgunhas infeccións
O contacto entre bebés e mascotas é positivo porque axuda ao fortalecemento do seu sistema imunitario. Esa é a principal conclusión dun estudo científico en Finlandia.