antelasaude.com
Antela Elite
Somos especialistas en Fisioterapia Deportiva. Da nosa experiencia nesta área xorde este novo programa que combina prevención e recuperación de lesións coa mellora do rendemento deportivo. Programa individual e personalizado supervisado por profesionais de diferentes áreas sanitarias.