annikadahlqvist.com
Är kostkriget över?
I tidskriften Science en artikel av fyra renommerade forskare, angående kostrekommendationer, Dietary Fat: From Foe to Friend. Artikeln är lång och enligt mig svårläst. Författarna har olika åsik…