annikadahlqvist.com
Mejerifett korrelerade med minskad frekvens av diabetes 2
Diet Doctor skriver om mejerifett: Fatty acid biomarkers of dairy fat… Man mätte biomarkörer för mejerifett i blodet och jämförde med frekvens av diabetes 2. Det var en negativ korrelation, d…