annikadahlqvist.com
Mejerifett ej associerat med sjukdom och förtidig död.
Artikel i FAB Research. Nästan 3000 personer över 65 års ålder följdes i 22 år beträffande intag av mejerifett och hälsa. Man fann ingen ökad sjuklighet eller för tidig död hos dem som åt mera smör…