annikadahlqvist.com
Cancerfonden gav 30 miljoner till industrilobbyist
Newsvoice. Hans-Olov Adami, epidemiolog, brukar ägna sin forskning åt att avskriva faror från industrikemikalier. Han var aktiv redan på tiden man forskade på tobakens skadeverkningar, och försökt…