annikadahlqvist.com
Triglycerider – en nygammal riskfaktor för hjärtkärlsjukdom
Artikel i Läkartidningen, om förhöjda triglyceriders betydelse som riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Författaren kommer fram till att mera labprover ska göras och mediciner ska sättas in. Inte en an…