annikadahlqvist.com
LCHF-magasinet nr 3-2013
LCHF-magasinet har kommit med ett nytt nummer. Det innehåller diverse reflexioner angående periodisk fasta: 5:2, 22:2 etc, och funnit att det fungerar utmärkt, i kombination med LCHF. LCHF-magasin…