annikadahlqvist.com
Jordbruksverket vill öka Sveriges köttproduktion
Artikel i SvD. Svensk djurpoduktion står sig bra klimatmässigt, i internationellt perspektiv, hävdar nu två företrädare för Jordbruksverket. Det viktiga vore väl att med styrmedel stimulera gräsbet…