annikadahlqvist.com
Lågfettdiet förbättrade inte hälsan
Diabetes.doc skriver om den stora studien AHEAD. Man hade hoppats att diabetiker skulle minska insjuknande och död med fettsnål kost och motion. Studien avbröts i förtid av okänd anledning. Studiel…