annikadahlqvist.com
Rädda konsumenternas egen organisation
Artikel i Kostdemokrati.se. Landets enda oberoende konsumentorganisation Sveriges Konsumenter i Samverkan SKiS hotas av konkurs.