annikaabrahamsson.se
Skriv dina Morning Pages på 750Words.com
Du som skriver regelbundet är säkert bekant med uttrycket flödesskrivning som kort och gott går ut på att man ska slå sig ner på stolen och skriva det första som kommer till en. Det kan vara lösryc…