annijor.no
NOE Å HUSKE PÅ - Anniken Jørgensen
«at den som taler stygt om andre i ditt nærvær, snakker stygt om deg i ditt fravær» // that anyone who speaks badly about others in your presence speaks badly about you in your absence //