annijor.no
KNUST PORSELEN - BUKSER - Anniken Jørgensen
reklame for eget klesmerke K N U S T P O R S E L E N At jeg har mitt eget klesmerket er fortsatt helt uforståelig. Jeg tror ikke noe på det, og jeg har heller ingen følelse i kroppen av at det eksisterer. Det er veldig rart. Noen ganger tror jeg at …