annatoss.se
Hur vet jag om det är frivilligt?
Ingen ska tvingas att bära ett plagg eller förändra sin kropp eller sitt beteende. Varken av religiösa, politiska eller kulturella skäl. Så långt tror jag de flesta är överens! Men var går gränsen?…