annatoss.se
Samarbeta smidigare: Förutsägbar, rimlig och konsekvent
Fredrik Livheim är psykolog och jobbar i Kometprogrammet. Han menar att det finns strategier för att få samarbetet i familjen att fungera smidigare. En av dem är att vara förutsägbar, rimlig och ko…