annatoss.se
Samarbeta smidigare: Tjat och uppmaningar
Fredrik Livheim är psykolog och jobbar i Kometprogrammet. Han menar att det finns strategier för att få samarbetet i familjen att fungera smidigare. En av dem är uppmaningar istället för tjat: Med …