annarkia.se
Svensk flyktingpolitik i blåsväder igen.
Migrationsverket och regeringen lyssnar inte på varningar och kritik mot fortsatt avvisning av irakier. När migrationsverket 2007 slog fast att det inte existerar någon inre väpnad konflikt i södra…