annarkia.se
När ska forskarnas varningar hörsammas?
// // Extremovädren avlöser varandra. Klimatforskarna varnar och politikerna blundar. Tyfonen Haiyan talade till oss.Tyfonen hade en en vindhastighet på 87 meter per sekund. Det gör Haiyan till de…