annarkia.se
Det pågår ingen ubåtsjakt säger Stefan Löfven.
Det pågår ingen ubåtsjakt säger Stefan Löfven som borde veta. – För det första så pågår ingen ubåtsjakt, utan en underrättelseoperation där försvaret har fått tre observationer, två på fredagen och…