annarkia.se
Vem ska ställas till svars?
Vapen används i krig så också de svenska om nu någon till äventyrs trott något annat. Svenska vapen användes i Irakkriget, på båda sidor visar de dokument som Wikileaks publicerat. Svensk lagstif…