annaprotas.pl
Czego można nauczyć się w szpitalu.
Odczarowuję słowo szpital. Można stamtąd wynieść dobre wspomnienia. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Dzielę się tym, czego doświadczyłam w szpitalu.