anna-viktoria.se
Like the dancer with bruises who gathers the cash when the music is through, no she don’t look back.
Fick höra ett välförtjänt "Be carefull what you wish for" häromdagen. Man skulle kunna tro att jag om någon borde veta bättre än att slänga ut ogenomtänkta önskningar utan närmare eftertanke på om jag orkar eller hinner. Gav bort min heliga måndag, blev av med torsdagsplanerna som gjordes redan i april. Tog en lördagsdetour via