ankorpavift.com
Utforskar Antigua / Exploring Antigua - Ankor på vift
(Please scroll down to the orange text for the English version) Antigua är en väldigt vacker stad omgiven av 3 stora vulkaner som alla sträcker sig 2000 meter över Antigua och ramar in staden i en grön dal. Antigua grundades på 1500-talet av spanska erövrare, så Antigua är uppbyggd på samma sätt som de flesta …