ankorpavift.com
Korsa gränsen mellan Mexiko och Guatemala / Crossing the border between Mexico and Guatemala - Ankor på vift
(Please scroll down to the orange text for the English version) Bra saker att veta innan vi beskriver hur vår äventyrliga färd över gränsen tog sig är följande: Undvik att korsa gränsen onsdag till fredag då många människor korsar gränsen för marknaderna som är i direkt anslutning till gränsövergången. Ha med dig extra Pesos då …